Zasoby dla branżowców

Znajdziesz tutaj zasoby dla branżowców.

Kim jest branżowiec?

 • IOD
 • Comliance officer  
 • Audytor  
 • Junior it  
 • Manager  
 • Handlowiec  
 • PM
 • Administrator 

Branżowiec to osoba, która (spełnia przynajmniej jedno):

 • decyduje o cyberbezpieczeństwie
 • zarządza cyberbezpieczeństwem
 • działa operacyjnie w IT
 • koordynuje działania
 • kieruje, koordynuje, narzuca i dozoruje spełnienie norm, wytycznych, dobrych praktyk
 • szkoli

To osoba, która żyje z zapewniania cyberbezpieczeństwa.

Zasoby dla branżowców